Bij Marieke

Bij Marieke

"Ik ben gepassioneerd en ambitieus, vanuit de liefde voor mijn

vak altijd bezig mezelf verder te ontwikkelen"

Aanleiding eigen praktijk

"Mijn hart klopt voor zwangere en pas bevallen vrouwen die worstelen met angst, trauma, somberheid, verlies en eenzaamheid".

Mijn interesse voor psychologische hulpverlening aan zwangere vrouwen, pas bevallen vrouwen en jonge moeders (en hun partners) is binnen de jeugdhulpverlening/jeugd GGZ aangewakkerd. Geregeld raken ouders emotioneel als het gaat over de zwangerschap, bevalling en/of de periode erna. Veel te vaak zijn negatieve gevoelens onopgemerkt gebleven en hebben ouders niet de ondersteuning gekregen die ze hadden gewenst. Ouders hebben jarenlang (in eenzaamheid) geworsteld. Soms is ook de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen onder druk komen te staan doordat ouders emotioneel niet of minder beschikbaar waren. Door ouders te zien en horen in hun pijn is herstel mogelijk, ook in de hechtingsrelatie. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om een groot resultaat te boeken. Ouders zeggen achteraf “ik wou dat hier eerder aandacht voor was geweest, dan was ons veel onnodig leed bespaard gebleven”. Deze ervaringen hebben me doen besluiten om mijn eigen praktijk op te richten waar ik behandeling in een eerdere fase vorm kan geven. 


Werkhouding

"Humor en relativeringsvermogen zijn voor mij onmisbaar".

Ik heb een open en positieve instelling. Ik ben gepassioneerd en ambitieus; vanuit de liefde voor mijn vak altijd bezig mezelf verder te ontwikkelen, nog beter te worden in wat ik doe. Uiteindelijk draait het er voor mij om contact te maken met de persoon die ik voor me heb. De persoon voor me zien en horen, zijn/haar drijfveren te begrijpen en van daaruit samen werken aan een oplossing voor de klachten. Ik werk graag doelgericht. Humor en relativeringsvermogen zijn voor mij onmisbaar. Het mooiste compliment wat ik als professional kan krijgen: bedankt dat je me echt zag, dat ik mezelf mocht zijn bij jou.


Privé

"Mijn familie is belangrijk voor mij".

In het dagelijks leven ben ik moeder van een zoon. Als ik niet werk besteed ik tijd aan mijn gezin, familie en vrienden. Ik hou van lezen, koffie drinken, winkelen en reizen.Ervaring van Lisa *

" Vanwege een traumatische gebeurtenis rondom de geboorte van mijn mooie dochtertje en zowel de psychische als lichamelijke strijd die daarop volgde, kwam ik als een hopeloze kraamvrouw bij Marieke Zeeman terecht. Want ik had hoe dan ook hulp nodig, ondanks de steun van mijn man, familie en vriendinnen. Open gesprekken, meedenken, advies, sturen, EMDR, mezelf kunnen zijn, bij Marieke kreeg ik het allemaal. Een echt 'mensen mens' die veel geeft. Iemand die zichzelf is en geen rol speelt. En dat is precies wat ik nodig had! "

Ervaring van Feike *

" Mijn bevalling en de kraamperiode zijn getekend door een zware zwangerschapsvergiftiging en ook in het jaar van mijn herstel heeft dit een grote invloed gehad op werk en privé. Alhoewel ik me echt alweer een heel stuk beter voelde, bleef er ook een stuk verdriet aanwezig dat niet vanzelf met de tijd oploste maar ook niet echt concreet was. Mijn keuze om naar Marieke Zeeman te gaan was dan ook meer ingegeven door een gevoel, dan dat ik een hele duidelijke hulpvraag of probleem had. Maar dat bleek al vanaf het eerste moment geen probleem. Al vanaf ons eerste telefonische contact om te onderzoeken of ze me zou kunnen helpen, wist Marieke al de juiste snaar bij mij te raken. Dat vond ik bijzonder aangezien me dat nog niet vaak is overkomen. 


Aan de hand van het vertellen van mijn verhaal hebben we samen mijn wereld verkend waarbij Marieke steeds feilloos aanvoelde waar de pijnpunten zaten. En ook die hebben we samen verkend, in mijn eigen tempo. In ons contact wist ze snel een sfeer van vertrouwelijkheid te creëren waardoor het voor mij niet moeilijk was om bij mijn eigen gevoel te komen. Dat verkennen deed ze enerzijds door heel goed naar mij te luisteren, door vragen te stellen maar ook te spiegelen hoe ze mij zag en me uit te leggen hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. Die mix was voor mij erg belangrijk om meer inzicht te krijgen in mezelf. En daar waar we op punten kwamen die ik anders zou willen doen, kwam ze ook met een duidelijk voorstel hoe dit aan te pakken, meestal vergezeld van een concrete opdracht. Dit laatste leek soms lastig maar bleek wel erg belangrijk om uiteindelijk echt iets wezenlijks te veranderen in je leven. 


Het resultaat na 3 sessies is voor mij dat het ongrijpbare gevoel van verdriet nu is omgezet in inzicht waar de pijn wel zit en waarom dat zo is, maar ook waar die niet zit (ook een waardevol geschenk). En waar nog verdriet is, is dat nu veel beter hanteerbaar geworden en kan ik dit beter delen met de mensen om mij heen. Het heeft mij in die zin een stuk ‘lichter’ gemaakt en meer ruimte gegeven om te genieten van de mooie dingen van het leven.


Ik denk dat Marieke mij echt heeft gehoord en begrepen en mij vervolgens heeft geholpen mijzelf te horen en begrijpen. "


* De namen zijn gefingeerd vanwege privacy redenen

(Eerdere) werksettings


.Naast dat ik werkzaam ben binnen mijn eigen praktijk, ben ik sinds 2009 werkzaam bij de Opvoedpoli Alkmaar. De Opvoedpoli biedt hulp aan kinderen en jongeren t/m 23 jaar en hun ouders. Als hoofdbehandelaar ben ik eindverantwoordelijk voor diverse trajecten en draag ik er zorg voor dat inhoudelijke processen goed lopen. Naast dat ik eindverantwoordelijk ben, voer ik zelf (veelal complexe) individuele diagnostiek en behandeltrajecten uit. Het gaat hier zowel om internaliserend probleemgedrag (o.a. angst, trauma, dwang,  stemmingsproblematiek en eetstoornissen) als om externaliserend probleemgedrag (o.a. gedragsproblemen, tics, ADHD). Verder lever ik als hoofdbehandelaar een inhoudelijke bijdrage aan beleidsvraagstukken.

Hiervoor heb ik o.a. gewerkt bij de Jeugdgezondheidszorg op Curacao (consultatiebureau- en schoolgezondheidszorg), bij Altra (hulpverlening aan ouders) en bij het Leger des Heils (dagbehandeling en woongroepen).

Veel gebruikte methodieken


Eye Movement Desentisization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een kortdurende, effectieve behandelmethode om ingrijpende gebeurtenissen of nare gevoelens te verwerken. EMDR wordt toegepast als een (of meer) ingrijpende gebeurtenis(sen) verantwoordelijk zijn voor het ontstaan of verergeren van bepaalde klachten (bijvoorbeeld angstklachten, somberheid, slaapproblemen, schrikreacties). Op de website van EMDR Nederland is veel informatie te vinden over deze behandelvorm, waaronder een voorlichtingsfilm van 5 minuten.


Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij er vanuit wordt gegaan dat gedachten invloed hebben op emoties en gedrag. Samen wordt onderzocht welke denkgewoonten er bestaan. Negatieve, niet helpende, gedachten wordt omgebogen tot positieve, ‘helpende’ gedachten. Net als EMDR is CGT een effectief bewezen behandelmethode voor veel psychische klachten.


GZ-Psycholoog 

BIG-geregistreerd nr. 79918251025


Orthopedagoog Generalist

NVO lid nr. 13820


EMDR Europe Practicioner

VEN lid nr. 33632


Psychotraumatherapeut

NTVP lid nr. 1001902


Cognitief Gedragstherapeut in opleiding

VGCT lid nr. 305112


Voor een verklaring van de terminologie zie tevens woordenlijst op pagina 'Voorwaarden'


© Copyright 2016. All Rights Reserved.

 

Gegevens

Marieke  Zeeman

BIG 79918251025

AGB-code 94062533

KvK nummer 65632273